یا مهدی(عج)

اللهم عجل لولیک الفرج

یا مهدی(عج)

اللهم عجل لولیک الفرج

فرهنگ مثل هوایی است که چه بخواهیم چه نخواهیم باید تنفس کنیم، بنابراین اگر تمیز باشد یا آلوده، اثر متفاوتی را برجامعه و کشور خواهد داشت.
"امام خامنه ای"
---------------------------------------------
این وبلاگ جهت ترویج و گسترش فرهنگ اسلامی ایجاد شده و امید است مورد پسند خدا و مولایمان امام زمان (عج) قرار بگیرد.

«کپی و باز نشر مطالب وبلاگ آزاد است»
---------------------------------------------
ای سید ما! ای مولای ما! ما آنچه باید بکنیم، انجام میدهیم، آنچه باید هم گفت، هم گفتیم و خواهیم گفت.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید؛ همه ی اینها را من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد؛ اینها هم نثار شما باشد.
سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما؛ صاحب ما تویی؛ صاحب این کشور تویی؛ صاحب این انقلاب تویی؛ پشتیبان ما شما هستید؛ ما این راه را ادامه خواهیم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهیم داد؛ در این راه ما را با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود، پشتیبانی بفرما.
"امام خامنه ای 29 خرداد 88"
------------------------------------------
"جان ایران! چه شد که جانت را جان ناقابلی گمان کردی؟!
آبروی همه مسلمانان اشک ما را چرا درآوردی؟!
جسم تو کامل است، ناقص نیست میدهد عطر یک بغل گل یاس
دستت اما حکایتی دارد...."

آه ای جوانان هوشیار باشید!

شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۶:۲۴ ب.ظ

                                           


من باجوانان وطن یک حرف دارم
با جمعشان از مرد و زن یک حرف دارم
این حرف ، حرف هر شهید سینه چاک است
فریاد هر آلاله دراین خاک پاک است
من با شمایم ای جوانان، گوشتان هست؟
پس بشنویید این حرف را، حرف من این است:
صدام وقتی سوی ایران حمله ورشد
این گرگ چون بر دشت شیران حمله ورشد
مردان حیدر راه او را زود بستند
یک یا علی گفتند و پشتش را شکستند
وقتی که شیطان بزرگ این صحنه رادید
از قدرت ایرانیان بسیار ترسید
فهمید ایرانی دلی چون شیردارد
شمشیردارد، تیر دارد، پیردارد

وقتی که ترسید از نبرد گرم آن دیو
آمد به میدان با سلاح نرم آن دیو
ازکودکان تا پیرها را در نظر داشت
اونقشه های شوم بسیاری به سر داشت
از فیلم های کارتنی تا سینمائی
شلیک کرد او سوی این دشت خدائی
این فیلم ها تنها پیامش هرزگی بود
با قیمت کم هرکجا پاشیده شد زود
آمد حشیش و گرد را تقدیممان کرد
اوبا کراک و شیشه اش تسلیممان کرد
او تاخت بر چادر ، غرور مادر من
با مانتو آمد،کند چادر از سر زن
با ننگ آمد تا که ارزش رابگیرد
با ذلت آمد دیو تا عزت بمیرد
با مانتو آمد ، مانتوئی چسبان به بازار
تا بانوان پاک ایران را کند خوار
تا چشم مردان را به نامحرم بدوزد
تا نوجوانان را، جوانان را بسوزد
ای زن خدائی هست و فردای قیامت
کن توبه پیش ازآتش سرخ ندامت
ای زن مکن با بد حجابی با خدا لج
با پوششت چشم جوانان را مکن کج
چشم کسی شد منحرف، پای تو گیر است
تا زنده ای کن توبه، بعد از مرگ دیراست
برجستگی های تن خود را بپوشان
با چادرت بر دیو، زهر غم بنوشان
دیو ستم، شیطان همان شیطان اکبر
آمد جلو با فتنه های نرم دیگر
صد فرقهٔ گمراه در ایران به پاشد
درکشور جان پای صد ابلیس وا شد
از یک طرف باب آمد از آن سو بهائی
فریاد زد شیطان: فراماسون کجایی؟!
اسلام را گفتند آئین عربهاست
گفتند این دین خشن دین عربهاست
گفتند ایرانی خودش زرتشت دارد
بی بته ایران نیست، ایران پشت دارد
وقتی که کوروش دارد ایران پس علی کیست؟!
ایران اوستا دارداین قرآن دگرچیست؟!
اسلام آیین عرب می باشد آیا؟!
یااینکه دین حضرت حق است برما؟!
ایرانیان چون عاشقان عدل بودند
آغوش خودرا برعلی فوری گشودند
اسلام دین کامل حق است مردم
هردین بجز او ناقص و لق است مردم
پیش مسلمانان رسولان جملگی خوب
بالکل تمامی پیش ما خوبند ومحبوب
زرتشت پیش ما مسلمانان بزرگ است
موسی بلند و حضرت عیسی سترگ است
ما هر رسولی را فراوان دوست داریم
ما عشقشان راجملگی در پوست داریم
اما محمد رایهودی دوست دارد؟!
آیا مسیحی عشق او در پوست دارد؟!
آتش چراپس می زنندآیا کتابش؟!
دشمن چرا هستند با آیات نابش؟!
تورات تحریف است وانجیل واوستا
اماقبولند این کتب درمکتب ما
قرآن نشد تحریف، سوزاندند آن را
آتشفشان گشتند تاخواندند آن را
زیرا که درقرآن حقیقت ها نهفته است
حق غیر حق درداخل قرآن نگفته است
هرکس که باطل باشد ازحق می گریزد
آتش شود از کینه، باحق می ستیزد
کوروش بزرگ است وبزرگان جایشان چشم
من فرش گردانم به زیرپایشان چشم
اما بزرگان رابزرگان می شناسند
جمع سترگان را سترگان می شناسند
پیش من وپیش شما کوروش کبیر است
پیش علی مرتضی طفلی صغیر است
کوروش چه دارد غیر یک تاریخ مبهم؟
منشور اوهم کمترازده صفحهٔ کم!
آن نامه مولابه مالک راببینید
تاصد گلستان گل ز هرسطرش بچینید
تنها فقط این نامه بیش از بیست صفحه است
یک نامهٔ اوعالمی را می کند مست
یک نامه اش این، ازکتابش من چه گویم؟
هفت آسمان راباکتابش من بپویم
کُل پرده ها را می درد نهج البلاغه
خوش تاخدایت می برد نهج البلاغه
مولا غُرَر دارد، بگوکوروش چه دارد؟
مولا دُرَر دارد، بگوکوروش چه دارد؟
یک خطبه دارد بی الف، قدش بنازم
یک خطبه هم بی نقطه، خالش چاره سازم
گفتند ذوالقرنین کوروش باشد،اما
در یک حدیثی این چنین فرمود مولا:
»
من شخص ذوالقرنینم» ای مردم بدانید
ازدست دیو فتنه گر خود را برانید
یک اسم آمد عقل ما را برد افسوس
دیو آمد آری عقل ما را خورد افسوس
از سی هزار اسم علی چیزی نگفتیم
چشم علی بین را چرا بر هم نهفتیم؟!
این کار شیطان بزرگ است ای جوانان
ما میش و شیطان مثل گرگ است ای جوانان
شیطان هزاران جاده را آماده کرده
چاه جهنم حفر در هر جاده کرده
راه علی تنها صراط المستقیم است
پایان راه راست جنات النعیم است
هر چند پا بر پوزهٔ شیطان نهادیم
هر چند محکم روبرویش ایستادیم
اما هنوز او گرم کار است ای جوانان
شیطان هنوز امیدوار است ای جوانان
بر قلب ما با اوج پستی آمد این بار
ابلیس با شیطان پرستی آمد این بار
اوگفت: ایمان چیست دیگر؟! بی خیالش
هر جا حرامی هست، من کردم حلالش
معنی ندارد خط قرمز، زودبگذر
اینجا بهشت توست، محشر چیست دیگر؟!
اینها که گفتم ذره ای ازبیشمار است
ما خواب اگر باشیم یاران، کار زار است
زود ای جوانان سترگ آماده گردید
بر ضد شیطان بزرگ آماده گردید
صهیون فراموش شما هرگز نگردد
وا بهر او گوش شما هرگز نگردد
شیطان تر از ابلیس آمریکا ست امروز
دشمن ترین دشمن برای ماست امروز
از چهارده معصوم تنها خط بگیرید
در راه سرخ پیرتان تنها بمیرید
پیر شما یاد آور پیر خمین است
اولادی از اولاد سرسبز حسین است
سید علی پیر شما می باشد امروز
سید علی میر شما می باشد امروز
سید علی تنها نماند ای جوانان
در چاه، ذکر غم نخواند ای جوانان
سید علی را جمله چون عمارباشید
بر دار زلفش میثم تمار باشید
پشت علی باشید تاغوغای مهدی(عج(
تاصبح آن آدینه، تافردای مهدی(عج(
آه ای جوانان محض حق هشیارباشید
عصرٍ شب است ای شیعه ها بیدار باشید 


 سید علیرضا حسینی

 

نظرات  (۱۵)

با ولایت تا شهادت
۲۴ خرداد ۹۳ ، ۲۰:۴۰ خاבمـ المهـבے
سلام
شعر واقعا عالی بود ...
اجر شما و شاعرش با امام زمان (عج)

یا علی و التماس دعای فرج
پاسخ:
سلام علیکم
من که فقط باز نشر کردم شعر رو خدا حفظ کنه شاعرش رو
یا علی
پاسخ:
علی یارتون
عالیــــــــــــــ
۲۵ خرداد ۹۳ ، ۰۱:۴۸ تـُــرکــِــ گــَــنـدابـی
آه ای جوانان محض حق هشیارباشید
۲۵ خرداد ۹۳ ، ۰۸:۱۵ فانوس جزیره ...
سلام علیکم
هست الان هم ...
نیازی نیست بگیم به زودی
پاسخ:
سلام علیکم

بله واقعا درست میگید
۲۵ خرداد ۹۳ ، ۱۳:۵۹ خادم الشهدا

اینجا شیاطین مدام شیمیایی می زنند....

خیلی برادر به بچه ها تذکر می دیم ولی انگار دیگه اثری نداره ...

عامل خفه کننده فقط بوی گناه می ده ...

همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جان

 فکر نمی کنم حتی هنوز نیمه ی راهم باشیم ....

حاجی اینجا به خواهرا همش میگیم پر چادرتون حاجی برادرامونم اوضاعشون خرابه.......

همش می گیم برادر نگاهت برادر نگاهت ....

حاجی این ترکش های نگاه برادرا فقط قلبو میزنه 

کمک می خوایم حاجی .......

پاسخ:
کممممممممممممک میخوایم حاجی.......

عالی بود ممنون

سلام مومن !
شما دعوتین به محفلی از رندان ....
 

این بار با مطالبی با عنوان :
و باز شدیم مشغول ...


منتظرتون هستیم

پاسخ:
سلام علیکم
چشم حتما سر میزنم
۲۵ خرداد ۹۳ ، ۱۸:۴۳ محب الحسینی
شیطان هنوز امیدوار است ای عزیزان

موفق باشید
۲۵ خرداد ۹۳ ، ۱۹:۵۷ دختری از تبار تسنیم
سلام بسیار جامع و مفید بود...
پاسخ:
سلام علیکم
۲۵ خرداد ۹۳ ، ۲۲:۵۸ خادم الحسن علیه السلام
بنام خدا
با عرض سلام و خدا قوت
خیلی خوب و با ارزشه و نگاهی چند جانبه است .
ان شاءالله با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف،
ابلیس ملعون به زنجیر کشیده و به درک فرستاده خواهد شد.
وفق باشید و التماس دعا.
پاسخ:
سلام علیکم
ممنون از شما
ان شاء الله
محتاجیم به دعا
 زیبا بود ممنون.
وبلاگ رزمنده ی مجازی با قسمت ششم مجموعه طنز های انتقادی (با عنوان طنز تلخ تاریج) به روز می باشد.
یا علی

. بسم الله

مهدی جان

پل صراط

چشمان توست

از چشمت که بیفتم

روزگارم جهنم می شود

اللهم عجل لولیک الفرج

دعوتید

کجایند کسانی که سر نام خلیج همیشه فارس یقه پاره میکردند؟

توافق واگذاری سه جزیره ایران به امارات ... .

خبر منتشرشده در سایت “اخبار نظامی-دفاعی” آمریکا، بعد از ۶ ماه مذاکرات محرمانه جمهوری اسلامی با ایالات متحده عربی؛ سرانجام جمهوری اسلامی با واگذاری ۳ جزیره استراتژیک تنب کوچک، بزرگ و ابوموسی با ایالات متحده عربی به توافق رسیده است.

لینک سایت “اخبار نظامی-دفاعی” آمریکا:

 

http://www.defensenews.com/article/20140115/DEFREG04/301150034/Source-UAE-Iran-ReachThe

پاسخ:
شما مطمینید از این خبر؟؟!!
خیلی عالی بود. یا علی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">